Algemeen
United by Music respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens United by Music verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie
United by Music verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van United by Music.

Doel verwerking persoonsgegevens
United by Music verzamelt en verwerkt  persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden omdat dit noodzakelijk is voor:

 • Communicatie betreffenden optredens, evenementen, donaties en onderzoek
 • Het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden
 • Het verstrekken en innen van betalingen ten behoeve van gemaakte kosten
 • Het aangaan en uitvoeren van donateurs- en overige overeenkomsten
 • Het voeren van een gedegen administratie onderscheidend de vrijwilligers- artiesten en donateurs
 • Cookie registratie

United by Music verwerkt uw gegevens onder andere via de website, social media, het kantoor en persoonlijk contact. Dit gebeurt vanwege het gerechtvaardigd belang of op basis van uw toestemming. United by Music verwerkt uw gegevens niet anders dan voor bovenstaande doeleinden zonder uw voorafgaande toestemming

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
United by Music verwerkt de verschillende categoriën persoonsgegevens die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt;

 • NAW GEGEVENS: Naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • geslacht
 • geboortedatum
 • Verklaring Omtrent Gedrag
 • Vrijwilligersovereenkomsten
 • Bankrekeningnumeer (IBAN)
 • Foto’s (Tijdens optredens en evenementen van United by Music)
 • Donatiehistorie
 • Interactiegegevens (cookies of gespreksnotaties)

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt United by Music omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
United by Music verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG
–           wettelijke verplichting
–           uitvoering van een overeenkomst
–           Verkregen toestemming van de betrokkene(n)
–           gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden 
United by Music gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. United by Music deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van dit Privacy Statement. Daarnaast kan United by Music persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
United by Music maakt tijdens optredens en evenementen foto’s en videomateriaal ten behoeve van promotie en publicaties van onze activiteiten in kranten en op sociale media. Deze foto’s worden alleen in onze eigen promotiemateriaal  verwerkt en niet gebruikt voor andere organisaties. Indien u niet op de foto wilt kunt u dit aangeven tijdens een evenement of een mail sturen naar info@unitedbymusic.nl
Tenzij anders vermeld of in dit Privacy Statement, worden uw gegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld of verstrekt aan derden. Behoudens die situaties waarvoor u zelf toestemming heeft verleend.

Beveiliging persoonsgegevens
United by Music hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval United by Music gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal United by Music in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent het beschermen van uw gegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens
United by Music bewaart uw gegevens in overeenstemming met de wet WBP/AVG en conform de wettelijke bewaartermijnen maar niet langer dan noodzakelijk voor de te bereiken doelen waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Privacy rechten van betrokkenen 
U kunt een inzage- of correctie verzoek richten aan Stichting United by Music. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctie verzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting United by Music nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te controleren. Het is van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart (of anderszins onleesbaar) voor Stichting United by Music maakt.
Stuur uw verzoek naar: info@unitedbymusic.nl of Postbus 245 3360 AE Sliedrecht

Gebruik social media 
Op onze website www.unitedbymusic.nl zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram etc. United by Music houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is voor uw eigen risico. Voor u gebruik maakt van derde partijen is het raadzaam eerst het privacy Statement van de betreffende partijen door te nemen.
Statistieken en cookies 
Er worden op de website (s)van United by Music algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.
Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als u de cookies accepteert. U kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt.
U kunt cookies ook uitschakelen, dit kunt u doen tijdens uw eerste bezoek aan de website, door niet te klikken op “Accepteer” onder aan de website in de cookiemelding. Daarnaast is het mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen.
Tracking cookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Middels deze informatie kunnen wij de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde (social) media- en analysepartners.

Aanpassing privacy statement
United by Music is gerechtigd dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen worden op de website van United by Music geplaatst.
Raadpleeg daarom regelmatig onze website.
Vragen & Contact  
Voor vragen of het intrekken of verlenen van toestemming voor bepaalde informatie kunt u contact opnemen met kantoor: 0184-491485
United by Music of info@unitedbymusic.nl

​Cookies!

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.