123456

Anbi informatie

Stichting United by Music is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt dat zij gegevens omtrent hun werk en werkwijze moeten publiceren. Op deze pagina staan de gegevens van United by Music.

Naam instelling
Stichting United by Music

RSIN-nummer
815464708

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:Het, met medewerking van vrijwilligers, organiseren van muziekevenementen zoveel mogelijk gericht op cliënten met een verstandelijke beperking en mensen die werkzaam zijn binnen de caresector;
Het zorgdragen voor muzikale en sociale ontplooiing van cliënten met een verstandelijke beperking;
Het verricht van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan
Het beleid van United by Music kent drie speerpunten:

Kans bieden op talentontwikkeling
United by Music geeft getalenteerde mensen met een verstandelijke beperking de kans om hun muzikale talent te ontwikkelen. De stichting doet dit door verschillende activiteiten te organiseren die verbonden zijn aan muziek en talentontwikkeling.

Integratie bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking
United by Music probeert de integratie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen door mensen in contact te brengen met de genoemde doelgroep. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat normaal ontwikkelende mensen over het algemeen geen of slechts oppervlakkig contact hebben met mensen met een verstandelijke beperking. United by Music probeert aan deze mensen te laten zien dat mensen met een verstandelijke beperking ook talenten hebben en wel degelijk kunnen participeren in de maatschappij.

Verbeteren kwaliteit van leven
Mensen met een verstandelijke beperking hebben over het algemeen een lagere kwaliteit van leven dan normaal ontwikkelende mensen. United by Music probeert de kwaliteit van leven voor de artiesten met een verstandelijke beperking te verbeteren door het aanbieden van doorlopende activiteiten.

Bestuur en beloning
Het bestuur van United by Music bestaat uit drie bestuursleden, welke geen beloning ontvangen voor hun bestuurstaken.

Joris van Wijngaarden (Voorzitter)
Jan de Vries (Penningmeester)
Therèse van den Berg (Secretaris)
Nanda Lourier (bestuurslid)
Marja Hodes (bestuurslid)
Daarnaast heeft United by Music twee part time medewerkers. Verder worden professionele muziekleraren ingezet om de talentontwikkeling vorm te geven. Een dertigtal vrijwilligers zijn actief betrokken bij de activiteiten.

Verslag activiteiten 2018
De oefenlocatie in Sliedrecht bij ASVZ bevalt uitstekend. Er zijn goede ruimtes en ook de opslag van apparatuur is
geregeld. Naast de talentontwikkeling ontstaan meer sociale contacten, ook voor de vervoers-vrijwilligers en familie
is er ruimte om met elkaar koffie te drinken. De contacten tussen de 3 muziekgroepen zijn daardoor versterkt.
United De oefenlocatie in Sliedrecht bij ASVZ bevalt uitstekend. Er zijn goede ruimtes en ook de opslag van apparatuur is
geregeld. Naast de talentontwikkeling ontstaan meer sociale contacten, ook voor de vervoers-vrijwilligers en familie
is er ruimte om met elkaar koffie te drinken. De contacten tussen de 3 muziekgroepen zijn daardoor versterkt.
United by Music heeft in Nederland 3 bands actief. De oudste band treedt op onder de naam All Star Band. Verder
staan Blues Sparks en Third Base vaker op het podium. De 3 groepen zijn gegroeid tot maximaal 12 muzikale talenten
per groep. Gemiddeld 1 keer per 2 weken wordt door de bands geoefend. Grotere bands zijn niet wenselijk. In
Limburg wordt de wens van MingusCox, drummer bij Blues Sparks, bewaarheid. Begin 2019 zijn audities in Weert
geweest en in september zal gestart worden met het oefenen. Dat gebeurt in het RICK in Weert. Dit cultuurcentrum
stelt haar accommodatie inclusief apparatuur gratis ter beschikking. Bestuurlijk zal voor Limburg een commissie
worden opgericht die naar verwachting vertegenwoordigd zal worden in het bestuur. In 2019 moet het bestuur
hierover een besluit nemen.

Het jaarlijks hoogtepunt is de ‘Benefietweek’. In de maand april werd in partycentrum De Lockhorst opnieuw 6
uitverkochte gala-avonden georganiseerd. Deze editie waren uit Als speciale gast was dit jaar de Amerikaanse
zangeres JJ Thames ingevlogen. Ook waren de Vikings te gast. Dit is de band van United by Music Norway.

Bijzonder is ook de samenwerking met de voetbalvereniging Sliedrecht. Alle teams voetballen de komende 5 jaar in
shirts met op de borst United by Music. Naast deze uiting wordt door de VV Sliedrecht jaarlijks een bedrag,gedoneèrd                                                                                                            aan United by Music. Als tegenprestatie verzorgd United by Music optredens voor de W Sliedrecht.

Een bijzondere ervaring was deelname van Arthur Shorty bij het Special Music & Art Festival van de Special Olympics
Korea. In Peyong Chang kreeg Arthur workshops en kon hij optreden bij een zeer internationaal gezelschap. De goede
contacten leiden tot een intentie om de komende jaren een samenwerking aan te gaan met dit festival. In april 2019
zal een delegatie vanuit Zuid Korea de benefietweek bezoeken.
Bestuurder Peter Mertens nam afscheid van ASVZen deed een tour langs Udenhout, Sliedrecht en Rotterdam. United
by Music was voor het eerst met 3 bands gelijktijdig op deze 3 locaties live on stage.

Doelrealisatie
Het jaar 2018 werd als zeer positief beschouwd voor het doel van de stichting. De benefietweek, de 80 optredens,
ruim 20 oefenzaterdagen hebben ruimschoots de muzikale talenten van de 35 deelnemers van United by Music
getoond. Het enthousiasme tijdens optredens verrast telkens het publiek. Zonder de inzet van veel vrijwilligers zou
dit alles niet mogelijk zijn.

Toekomst
Goede afspraken met ASVZ is een versterking van de continuïteit. In Weert wordt in 2019 de gestart met een
Limburgse band. Mogelijk is dit model voor andere plaatsen ook een mogelijkheid. De benefietweek 2019 wordt een
bijzondere editie met veel buitenlands talent. Een tour naar Roemenië is gepland om de start van de Roemeense
stichting een extra impuls te geven. In Transsylvanië zijn 10 muziektalenten geselecteerd. Ook het aantal optredens
blijft op hoog niveau waardoor United by Music op vele podia kan tonen dat mensen met een beperking wel degelijk
beschikken over een talent.

Balans en exploitatierekening
De financiële verantwoording van United by Music 2018 vindt u in onderstaand rapport. Jaarbalans 2018

Jaarrekening 2018