Anbi informatie

Stichting United by Music is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt dat zij gegevens omtrent hun werk en werkwijze moeten publiceren. Op deze pagina staan de gegevens van United by Music.

Naam instelling
Stichting United by Music

RSIN-nummer
815464708